Skip Navigation Linksصفحه اصلی > ارتباط با ما > نظرسنجی از مشتریان
 

نظرسنجی از مشتریان


مشتری گرامی، چنانچه دقایقی از وقت خود را به ارزیابی و تكمیل این فرم اختصاص دهید، سپاس گذاریم.
بی تردید از نظرات شما در بهبود كیفیت خدمات آزمایشگاه‌های كالیبراسیون تابان نیرو سپاهان استفاده خواهد شد.

با تشكر: واحد تضمین كیفیت آزمایشگاه‌های كالیبراسیوننظرسنجی عمومی از مشتریان:
نام و نام خانوادگی: نام سازمان: الزامی
سمت : الزامی میزان تحصیلات :
نحوه آشنایی با آزمایشگاه‌های كالیبراسیون تابان نیرو سپاهان : الزامی
ردیف عنوان درجه رضایت درجه اهمیت (اولویت)
بسیار راضی راضی بی تفاوت ناراضی بسیار ناراضی پایین متوسط بالا
1زمان پاسخگویی به درخواست ها و استعلام های قیمت
2توانایی فنی و تجهیزاتی آزمایشگاه‌ها برای ارائه خدمات كالیبراسیون
3تحویل به موقع دستگاه‌های ارسالی جهت كالیبراسیون در آزمایشگاه‌ها
4انجام به موقع خدمات در سایت مشتری
5دریافت به موقع گواهینامه های كالیبراسیون تجهیزات
6قیمت خدمات ارائه شده با توجه به كیفیت آنها
7ارسال یا تحویل به موقع صورتحساب خدمات ارائه شده
8میزان پاسخگویی به شكایات و پیشنهادات
9برخورد كاركنان
10وضعیت دریافت تجهیزات از پذیرش آزمایشگاه‌ها